ลบรอยสัก – Bangkok Aesthetic Clinic

ลบรอยสัก

ลบรอยสัก

TATTOO REMOVAL เลเซอร์ลบรอยสัก
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง และเลเซอร์

การใช้เลเซอร์ในการรักษาก็มีหลายชนิด โดยหมอจะแยกตามชนิดของสี ดังนี้


สีดำ – เทา การใช้เลเซอร์ที่มีความเร็วแสงมากจะได้ผลดีเช่นในกลุ่ม Q switch laser โดย BSL Clinic เลือกใช้ในความยาวคลื่น 694 mm เนื่องจากมีความจำเพาะกับเม็ดสีดำสูงมากและสามารถทำเลยเม็ดสีและทำให้เกิดแผลเป็นน้อย ไม่มีเลือดออก ทำไมต้อง Q switch เพราะการกระทบเม็ดสีที่เร็วมากถึง 10 ยกกำลังลบ 9 หรือ ร้อยล้านส่วนของ 1 วินาที ทำให้การรักษาได้ประสิทธิภาพ


สีเขียว จะรักษาได้ยากกว่าสีดำจึงจำเป็นในใช้เลเซอร์ Q Switch Ruby Laser เพื่อให้เกิดการแตกตัวของเม็ดสี หลังจากนั้นรอยสักจะจางหายไป


สีแดง – ส้ม เลเซอร์ที่เหมาะมี 2 ชนิด คือ ช่วงคลื่น 595 mm หรือ long pulse 1064 mm ในกลุ่ม vascular laser เพราะมีความจำเพาะกับเม็ดสีแดง โดยในส่วน 595 mm เหมาะกับเม็ดสีแดงที่อยู่ตื้น ส่วน 1064 mm เหมาะกับเม็ดสีแดงที่อยู่ลึก


สีเหลือง การรักษาจะหายยากกว่าสี ดำ หรือ แดง เนื่องจากไม่มีเลเซอร์ที่เฉพาะกับสีเหลืองแต่เลเซอร์ที่สามารถรักษาได้ดีที่สุดคือ ช่วงคลื่น 595 mm หรือ Q switch laser 1064 mm โดยการรักษาใช้หลายครั้ง


สีน้ำเงิน – ม่วง เลเซอร์ที่เหมาะกับสีน้ำเงินคือ Q switch Ruby laser เพราะมีความจำเพาะกับเม็ดสีน้ำเงินสูง


รอยสักที่อยู่ตื้น เช่นที่ตาเป็นลักษณะ eyeliner สามารถใช้เลเซอร์ที่เอาเม็ดสีออกด้านบนได้โดยการรักษาเพียง 1-2 ครั้งก็จะหายได้

ผลการรักษาคนไข้ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ BSL Clinic

การสักนั้นง่าย แต่การลบจำเป็นต้องใช้เวลาและจางหายได้โดยไม่ทำให้เกิดแผลเป็น
ดังนั้นการรักษารอยสักต้องใช้เวลาในการรักษาเพื่อให้เม็ดสีแตกออกและร่างกายค่อยๆ กำจัดตามธรรมชาติ

ภาพก่อนและหลัง การลบรอยสัก

ภาพก่อนและหลัง การลบรอยสัก

ภาพก่อนและหลัง การลบรอยสัก

เขียนบทความโดย
นพ. วุฒินันท์ สิทธิผลวนิชกุล
(Wutinan Sithipolvanichgul, M.D.)
ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ผิวหนังและการออกแบบรูปหน้า รูปร่าง
Dermatologist
Specialized in Dermatologic Surgery and Laser

icon email