การรักษาตาปลา – Bangkok Aesthetic Clinic

การรักษาตาปลา

การรักษาตาปลา โดย BSL Clinic

ตาปลา เกิดจากการเสียดสี ขัดถู จนเนื้อผิวหนังเกิดการสร้างตัวที่หนาขึ้น ทำให้เกิดความรำคาญ และเจ็บ ดังนั้นการรักษาที่ดีที่สุด คือ การเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ สิ่งที่ทำให้เกิดการเสียดสี เช่น การใส่รองเท้า หลังจากที่เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วไม่ดีขึ้น เราสามารถทำให้ตาปลานั้นหายไปได้ โดยการรักษาด้วยยาหรือเลเซอร์ในกรณีที่ตาปลานั้นหนาและเป็นมานานแล้ว

ภาพก่อนและหลังการรักษาตาปลาที่นิ้ว 2 สัปดาห์ โดย BSL clinic
โดยการรักษาตาปลาทำให้ผิวหนังที่หนาบางลงเหมือนผิวหนังปกติ

icon email