แก้ปัญหาปีกจมูกกว้าง แบบไม่ต้องผ่าตัด – Bangkok Aesthetic Clinic

แก้ปัญหาปีกจมูกกว้าง แบบไม่ต้องผ่าตัด

ปีกจมูกกว้าง แต่ไม่อยากผ่าตัด สามารถมีวิธีอื่นในการแก้ปัญหาได้ไหม

ปัญหาปีกจมูกกว้าง เราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการใช้ โปรตีนบริสุทธิ์ ในการคลายกล้ามเนื้อ เพื่อไปคลายการทำงานของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการกางจมูก โดยแพทย์จะประเมินรูปทรงจมูกของคนไข้ว่าปีกจมูกของคนไข้มีความกว้างมากน้อยเพียงใด และในการฉีดสารคลายกล้ามเนื้อปรับปีกจมูกนั้นแพทย์ยังต้องคำนึงถึงรูปทรงจมูกจะต้องรับกับสัดส่วนโดยรวมของใบหน้าคนไข้เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ออกมาสวย ดูดี ปีกจมูกแคบลงสมส่วนกับใบหน้าครับ

Alar nasalis คือกล้ามเนื้อหนึ่งที่ทำให้จมูกเราบานออก ดั้งนั้นการลดปีกจมูกโดยการไม่ต้องผ่าตัด BSL จึงใช้เทคนิคในการคลายกล้ามเนื้อแทน ซึ้งเป็นเทคนิค จมูกแคบ 3 จุดฉีด และ 1 จุดเพื่อโด่ง เพียงเท่านี้ คนไข้ก็จะได้รูปจมูกที่เข้ารูปปลายจมูกโด่งขึ้นและปีกจมูกที่แคบลง

icon email